ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

 • Κλασσικές επεμβατικές μέθοδοι
 • Βαλβίδα υδροκεφαλίας
 • Κρανιοτομία και κρανιεκτομία
 • Κρανιοπλαστική
 • Αφαίρεση όγκων εγκεφάλου
 • Διήθηση γαγγλίου του τριδύμου
 • Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι
 • Στερεοτακτική βιοψία
 • Εν τω βάθει νευροδιέγερση εγκεφάλου
 • Μοντέρνες βοηθητικές μέθοδοι
 • Νευροπλοήγηση (neuronavigation)
 • Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση