Κλασσικές επεμβατικές μέθοδοι

  • Βαλβίδα υδροκεφαλίας
  • Κρανιοτομία και κρανιεκτομία
  • Κρανιοπλαστική
  • Αφαίρεση όγκων εγκεφάλου
  • Διήθηση γαγγλίου του τριδύμου