Βαλβίδα υδροκεφαλίας

Βαλβίδα υδροκεφαλίας

Η τοποθέτηση της βαλβίδας οδηγεί σε μείωση της διάτασης του κοιλιακού συστήματος.