Χειρουργική Εγκεφάλου » Μοντέρνες βοηθητικές μέθοδοι

  • Νευροπλοήγηση (neuronavigation)
  • Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση