Νευροπλοήγηση Γενικά

Η Νευροπλοήγηση αποτελεί μία από τις πιο μοντέρνες υποβοηθητικές μεθόδους της Νευροχειρουργικής . Βασίζεται στην τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση στο χώρο κάθε σημείου του ανθρώπινου σώματος με τη βοήθεια των απεικονιστικών τεχνικών (αξονική ή/και μαγνητική τομογραφία). Ειδικά υπολογιστικά προγράμματα εκμεταλλευόμενα τις πληροφορίες αυτές ταυτίζουν τα σημεία του χώρου με τα σημεία του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής στήλης με τη βοήθεια μιας κάμερας υπέρυθρων ακτίνων.

Σε ποιες παθήσεις του εγκεφάλου είναι χρήσιμη η νευροπλοήγηση ;

Η νευροπλοήγηση είναι χρήσιμη στον εντοπισμό της θέσης οποιασδήποτε εγκεφαλικής εξεργασίας (όγκοι, αιμαγγειώμτα κτλ) ανεξαρτήτως της φύσεώς της όπως ακριβώς είναι χρήσιμο το GPS στην ανεύρεση οποιασδήποτε διεύθυνσης στην επιφάνεια της γης ανεξαρτήτως αν σ ‘αυτή τη διεύθυνση βρίσκεται ένα σπίτι ή ένα κατάστημα ή οτιδήποτε άλλο.

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται ασφαλής η αφαίρεση ή λήψη βιοψίας οποιασδήποτε βλάβης μέσα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα χωρίς τη δημιουργία μεγάλων βλαβών στον υγιή εγκέφαλο. Στην επίτευξη του στόχου αυτού συντελεί και η χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου και των μικροχειρουργικών τεχνικών και εργαλείων. Link στην Αφαίρεση όγκων εγκεφάλου

Ποιες είναι οι εφαρμογές της νευροπλοήγησης στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης ;

Η τοποθέτηση των κοχλίων (βιδών) στους σπονδύλους για την επίτευξη σπονδυλοδεσίας επιτυγχάνεται επίσης, με τη βοήθεια της τεχνικής αυτής, με εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια. Ο συνδυασμός δε της μεθόδου αυτής με τη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση Link στη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση μειώνει στο μέγιστο την εμφάνιση μετεγχειρητικών νευρολογικών επιπλοκών.