Χειρουργικές Επεμβάσεις » Θεραπεία συνδρόμου μέσου νεύρου

Θεραπεία συνδρόμου μέσου νεύρου

 Η χειρουργική θεραπεία του συνδρόμου του μέσου νεύρου ενδείκνυται στα περιστατικά σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ.

Κλασσική τεχνική αποσυμπίεσης του μέσου νεύρου με διατομή του εγκαρσίου συνδέσμου Link στο σύνδρομο μέσου νεύρου

Η πρώτη επιτυχημένη διάνοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου με την κλασσική τεχνική έγινε το 1941 στο Σικάγο των ΗΠΑ από τον H. W. Woltman. Στην Ελλάδα η τεχνική αυτή πρωτοεφαρμόστηκε το 1976.Η κλασσική χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία σε χειρουργική αίθουσα, με συνθήκες ασηψίας και αντισηψίας. Η τομή του δέρματος, μήκους 3-4 εκατοστών, γίνεται στην παλαμιαία επιφάνεια του καρπού. Η επέμβαση συνιστάται σε ανεύρεση και διατομή του παχυσμένου συνήθως εγκαρσίου συνδέσμου του καρπού. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή προς αποφυγή διατομής των μικρών κινητικών και αισθητικών κλάδων του μέσου νεύρου. Διαρκεί 20-40 λεπτά. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα με θεαματικά υποχώρηση των συμπτωμάτων.Μικρότερες τομές, μήκους 1-2 εκατοστών δυστυχώς συνοδεύονται με ατελή αποσυμπίεση και παραμονή μέρους των συμπτωμάτων του ασθενούς. Τα ράμματα αφαιρούνται την 15η μετεγχειρητική ημέρα. Μέχρι τότε το τραύμα παραμένει καλυμμένο με γάζες. Ήπια φυσιοθεραπεία της άκρας χείρας ξεκινάει αμέσως μετά το χειρουργείο ή όταν το επιτρέψει ο μετεγχειρητικός πόνος. Η πλήρης αποκατάσταση και χρήση του χεριού γίνεται μετά τον πρώτο χειρουργικό μήνα.

Μοντέρνες ενδοσκοπικές τεχνικές με μία ή δύο τομές

Μοντέρνες ενδοσκοπικές τεχνικές με μία ή δύο τομές

Οι ενδοσκοπικές τεχνικές διατομής του εγκαρσίου συνδέσμου του καρπού άρχισαν να εφαρμόζονται το 2005.
Στην τεχνική των δύο οπών πραγματοποιείται είσοδος ενός μεταλλικού οδηγού ανάμεσα στις δύο τομές με τη βοήθεια του οποίου καθοδηγείται το αρθροσκόπιο δια του οποίου πραγματοποιείται η διατομή του εγκαρσίου συνδέσμου.
Με την τεχνική της μίας οπής πραγματοποιείται μία μικρή δερματική τομή μήκους 1 εκατοστού στο αντιβράχιο. Δια της τομής αυτής εισάγονται το ενδοσκόπιο και τα ειδικά εργαλεία για τη διατομή του εγκαρσίου συνδέσμου.
Δυστυχώς οι ενδοσκοπικές τεχνικές δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικότερες της κλασσικής ενώ αντιθέτως φαίνεται πως έχουν μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους βέβαια έναντι της ανοικτής μεθόδου παραμένει το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ποιες είναι οι επιπλοκές της χειρουργικής θεραπείας του μέσου νεύρου;

Οι επιπλοκές της χειρουργικής θεραπείας του συνδρόμου του μέσου νεύρου, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνικής, είναι :

  • Αιμάτωμα
  • Διάσπαση του χειρουργικού τραύματος
  • Διατομή του κινητικού κλάδου του μέσου νεύρου προς το θέναρ με αποτέλεσμα ατροφία και αδυναμία των μυών του θέναρος
  • Ατελής διατομή του εγκαρσίου συνδέσμου
  • Νευρίνωμα
  • Τραυματισμός του μέσου νεύρου
  • Επώδυνη ουλή και δημιουργία χηλοειδούς