Χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης

Από την εμβρυϊκή ακόμα ζωή οι οστικές δομές της σπονδυλικής στήλης του ανθρώπου είναι πολύ στενά και αρμονικά συνδεδεμένες με τα νευρικά στοιχεία που περιβάλλουν και προστατεύουν. Ως εκ τούτου, η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης αποτελεί ένα υβρίδιο δύο ανεξάρτητων ειδικοτήτων της Νευροχειρουργικής και της Ορθοπεδικής. Αυτό σημαίνει ότι ανέκαθεν ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης ήταν χειρουργός υψηλής εξειδίκευσης με ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες που του επέτρεπαν να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού.

Σήμερα οι απαιτήσεις του αντικειμένου αυτού σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας μετέτρεψαν τον κλασικό χειρουργό σπονδυλικής σε μικροχειρουργό υψηλής ακρίβειας και ασφάλειας αφού η χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου και των χειρουργικών εργαλείων , του O-arm (διεγχειρητικού αξονικού τομογράφου) και του Neuronavigation καθώς και της Διεγχειρητικής Νευροπαρακολούθησης σχεδόν εξάλειψε τις νευρολογικές επιπλοκές των επεμβάσεων αυτών.

Επιπλέον ο σύγχρονος χειρουργός σπονδυλικής στήλης έχει τη δυνατότητα εναλλακτικής χρήσεως των κλασικών (ανοικτών) νευροχειρουργικών τεχνικών αλλά και των μοντέρνων, ελάχιστα επεμβατικών, διαδερμικών τεχνικών (MIS) , προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης.