Διαδερμική Σπονδυλοδεσία

Διαδερμική Σπονδυλοδεσία

Αποτελεί την πιο μοντέρνα τεχνική σπονδυλοδεσίας. Ουσιαστικά είναι η οπίσθια οσφυϊκή διαυχενική σπονδυλοδεσία με βίδες και ράβδους που τοποθετούνται δια του δέρματος (διαδερμικά: χωρίς μεγάλη τομή αλλά με πολλές μικρές τομές μήκους 2 εκατοστών έκαστη) με τη βοήθεια φορητού ακτινολογικού μηχανήματος (C-arm).

Συγκαταλέγεται στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές της σπονδυλικής στήλης, μαζί με τις τεχνικές της κυφοπλαστικής και της σπονδυλοπλαστικής, αφού η παρέμβαση στους υγιείς ιστούς που περιβάλλουν τους σπονδύλους είναι πολύ μικρή. Για το λόγο αυτό και η απώλεια αίματος είναι σχεδόν αμελητέα και δεν απαιτείται σχεδόν ποτέ μετάγγιση αίματος. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος έως ανύπαρκτος και επιτρέπει ταχεία επάνοδο στις δραστηριότητες του ασθενούς.

Ως απόλυτη ένδειξη της μεθόδου θεωρείται η αστάθεια (σπονδυλολίσθηση ή μετατόπιση σπονδύλου και τα ασταθή κατάγματα) της σπονδυλικής στήλης σε ένα ή δύο επίπεδα, με ή χωρίς στένωση ή δισκοκήλη.

Η τεχνική αυτή μπορεί να συνδυασθεί με ταυτόχρονη ή μετάχρονη αποσυμπιεστική πεταλεκτομή ή δισκεκτομή χωρίς να απαιτείται επιπλέον δερματική τομή.