Εικόνα - Οσφυϊκή διαδερμική μικροδισκεκτομή

Οσφυϊκή διαδερμική μικροδισκεκτομή

Χειρουργική τεχνική
Ο πιο αξιόπιστος τρόπος αφαίρεσης μιας οσφυϊκής δισκοκήλης  είναι η διαδερμική μικροδισκεκτομή δηλαδή η δισκεκτομή που γίνεται με τη βοήθεια σωλήνων (tubes) και του χειρουργικού μικροσκοπίου. Η χρήση του μικροσκοπίου έχει επιτρέψει τον περιορισμό των επιπλοκών της δισκεκτομής σε ποσοστό κάτω του 1%.Η επέμβαση αυτή αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική (Minimal Invasive Surgery) αφού για την εκτέλεσή της απαιτείται δερματική τομή μήκους μόλις 2-3 εκατοστών και διαρκεί μόνο 40-50 λεπτά της ώρας. Γίνεται πάντοτε με γενική αναισθησία.

Απλές εντοπιστηκές ακτινογραφίες της ΟΜΣΣ με τοποθετημένο σωλήνα εργασίας (tube) στο Ο4-Ο5 μεσοσπονδύλιο διάστημα (λήψη με C-arm) [εικόνες από το προσωπικό μου αρχείο]

Απλές εντοπιστηκές ακτινογραφίες της ΟΜΣΣ με τοποθετημένο σωλήνα εργασίας (tube) στο Ο4-Ο5 μεσοσπονδύλιο διάστημα (λήψη με C-arm) [εικόνες από το προσωπικό μου αρχείο]

Ποια είναι τα αποτελέσματα της μικροδισκεκτομής ;

Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και θεαματικά αφού ο ασθενής μετά την αφύπνιση νοιώθει μόνο ένα ήπιο πόνο στην περιοχή της τομής. Η κινητοποίηση του ασθενούς μπορεί να γίνει άμεσα μετά την παρέλευση της δράσεως των φαρμάκων της αναισθησίας. O ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την επομένη της επέμβασης ενώ τις περισσότερες φορές δεν απαιτείται αφαίρεση ραμμάτων αφού η συρραφή του δέρματος γίνεται με ενδοδερμικά απορροφήσιμα ράμματα.

Ποιες είναι οι επιπλοκές της μικροδισκεκτομής ;

Όπως κάθε χειρουργική επέμβαση έτσι και η μικροδισκεκτομή έχει ένα, περιορισμένο πλέον, ποσοστό επιπλοκών, όπως αιμάτωμα, φλεγμονή, διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού κτλ
Όμως όλες οι επιπλοκές της μικροδισκεκτομής είναι αντιμετωπίσιμες και σε μεγάλο ποσοστό προβλέψιμες. Επιπλέον δε, λαμβάνονται ειδικά προληπτικά μέτρα, όπως είναι η ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη χειρουργική επέμβαση, προς αποφυγή των μετεγχειρητικών λοιμώξεων.

Για τους παραπάνω λόγους η μέθοδος αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μέθοδος ελαχίστων τομών και επιπλοκών.

Ποιες είναι οι εναλλακτικές χειρουργικές μέθοδοι ;

Η σπουδαιότερη εναλλακτική χειρουργική μέθοδος για την αφαίρεση μιας οσφυϊκής δισκοκήλης είναι η κλασσική μικροδισκεκτομή η οποία απαιτεί δερματική τομή μήκους 4-5 εκατοστών. Όμως ο μετεγχειρητικός πόνος με τη μέθοδο αυτή είναι μεγαλύτερος αφού απαιτείται μεγαλύτερη αποκόλληση των παρασπονδυλικών μυών.