Απεικόνιση ενδορραχιαίας έγχυσης φαρμάκων

Αντλία ενδορραχιαίας έγχυσης φαρμάκων

O χρόνιος πόνος και η σπαστικότητα αποτελούν τις δύο κυριότερες ενδείξεις τοποθέτησης – εμφύτευσης αντλίας ενδορραχιαίας έγχυσης φαρμάκων.  Με τη μέθοδο αυτή χορηγούνται μικροποσότητες φαρμάκων μέσα στον υπαραχνοειδή χώρο που περιβάλλει τόσο το νωτιαίο μυελό όσο και τον εγκέφαλο.

Ο χρόνιος πόνος αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση διαλύματος μορφίνης ενώ η σπαστικότητα με τη χορήγηση διαλύματος βακλοφαίνης. Υποψήφιοι θεωρούνται οι ασθενείς στους οποίους η συντηρητική αντιμετώπιση έχει αποτύχει ενώ η χειρουργική θεραπεία δεν μπορεί να τους προσφέρει βοήθεια.

Τοποθέτηση της αντλίας

Απαιτεί γενική αναισθησία. Ένας καθετήρας εισέρχεται στον υπαραχνοειδή χώρο στην περιοχή της οσφύος (μέσης) είτε μέσω μιας μικρής τομής του δέρματος είτε διαδερμικά με τη βοήθεια ειδικής βελόνας. Ο μηχανισμός της αντλίας εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα της κοιλιάς και συνδέεται με τον καθετήρα ο οποίος εμφυτεύεται επίσης κάτω από το δέρμα. Η μπαταρία της αντλίας διαρκεί 3-5 έτη.

Προγραμματισμός της αντλίας

Η δόση του φαρμάκου που θα χορηγεί η αντλία προγραμματίζεται με τη βοήθεια μιας εξωτερικής μονάδας (controller).

Η αντλία ανατροφοδοτείται με το απαραίτητο φαρμακευτικό διάλυμα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιπλοκές της μεθόδου 

Λοίμωξη

Αιμάτωμα

Μετακίνηση του καθετήρα

Γωνίωση ή ρήξη του καθετήρα με αποτέλεσμα την μειωμένη χορήγηση φαρμακευτικού διαλύματος

Υπερχορήγηση φαρμακευτικού διαλύματος λόγω κακού προγραμματισμού της αντλίας

Προγραμματισμός της αντλίας έγχυσης φαρμάκων