Απεικόνηση αυχενικού δίσκου

Τεχνητός αυχενικός δίσκος

Τα τελευταία χρόνια το απαράβατο δόγμα της επίτευξης οστικής ενοποίησης (fusion) μετά από κάθε σχεδόν επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, άρχισε να αναθεωρείται αφού παρατηρήθηκε στροφή 180 μοιρών στη χειρουργική πρακτική της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με την εμφάνιση των τεχνητών αυχενικών δίσκων. Η χρήση των εμφυτεύσιμων αυτών υλικών βασίζεται στη λογική της διατήρησης της κινητικότητας μεταξύ δύο γειτονικών σπονδύλων και όχι στην πλήρη κατάργησή της,

Δυστυχώς όμως η εμφάνιση των τεχνητών δίσκων σήμανε την σημαντική παράταση του απαιτούμενου χειρουργικού χρόνου καθώς και απαιτήσεις περαιτέρω εκπαίδευσης των χειρουργών.

Τα προβλήματα αυτά άρχισαν να λύνονται προσφάτως με την εμφάνιση τεχνητών αυχενικών δίσκων που τοποθετούνται γρήγορα και εξ’ ίσου εύκολα με τα παραδοσιακά εμφυτεύματα. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν πως η χειρουργική της αυχενικής δισκοκήλης  (βλέπε Αυχενική δισκεκτομή) δεν απαιτεί πλέον ούτε παρατεταμένους χειρουργικούς χρόνους ούτε παρατεταμένες περιόδους αποθεραπείας αφού ο αυχένας δεν ακινητοποιείται με περιλαίμιο και οι ασθενείς μπορούν σχεδόν άμεσα να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Η πλαστική αποκατάσταση του τραύματος χωρίς τη χρήση εξωτερικών ραμμάτων αποδεσμεύει άμεσα τον ασθενή από την ιατρική επιτήρηση αφού δεν απαιτείται πλέον ούτε η κλασσική επίσκεψη στο γιατρό για την αφαίρεση ραμμάτων κατά την όγδοη μετεγχειρητική ημέρα.

Η μετεγχειρητική παρακολούθηση πραγματοποιείται με απλές ακτινογραφίες του αυχένα τον πρώτο, τον τρίτο, τον έκτο και το δωδέκατο μετεγχειρητικό μήνα.