Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση

Διεγχειρητική Νευροπαρακολούθηση

Γενικά

Η τεχνική της διεγχειρητικής παρακολούθησης των νεύρων χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια σοβαρών επεμβάσεων που απαιτούν συνήθως χειρισμούς του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού.

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ζωντανή (real-time) παρακολούθηση της λειτουργίας των νεύρων, κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης, από εξειδικευμένους ηλεκτροφυσιολόγους, μειώνοντας έτσι στο μέγιστο τις νευρολογικές επιπλοκές της συγκεκριμένης επέμβασης.

Μέθοδος

Μια σειρά από ηλεκτρόδια, τόσο επιφανειακά όσο και υποδερμικά, τοποθετούνται στο σώμα του ασθενούς. Σε κάθε ασθενή μπορεί να τοποθετηθούν διαφορετικά ηλεκτρόδια και σε διαφορετικές διατάξεις αναλόγως της χειρουργικής επέμβασης και του προβλήματος του ασθενούς.

Οι αισθητικές, οι κινητικές και οι νευρικές οδοί του πόνου παρακολουθούνται με τη βοήθεια ηλεκτρικών διεγέρσεων που στέλνονται από τα διεγερτικά ηλεκτρόδια προς τα ηλεκτρόδια πρόσληψης, μετρώντας με τον τρόπο αυτό την ταχύτητα και την ένταση των σημάτων.

Αρχικώς καταγράφονται τα βασικά σήματα της λειτουργίας των νεύρων του ασθενούς με τα οποία συγκρίνονται τα διεγχειρητικά σήματα. Έτσι, αν διαπιστωθεί σημαντική μεταβολή ως προς τα αρχικά σήματα ο χειρουργός ειδοποιείται έγκαιρα ώστε να μπορέσει να διαπιστώσει την αιτία της μεταβολής τους πριν η βλάβη γίνει μόνιμη.

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές τεχνικές για την διεγχειρητική παρακολούθηση της λειτουργίας των νεύρων. Τα Κινητικά Προκλητά Δυναμικά (MEPs) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των κινητικών νευρικών οδών που ξεκινούν από τον εγκέφαλο και καταλήγουν στις διάφορες μυϊκές ομάδες του σώματος. Tα Σωματοαισθητικά Προκλητά Δυναμικά (SSEPs) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των αισθητικών νευρικών οδών που ξεκινούν από το δέρμα και καταλήγουν στον εγκέφαλο. Τέλος, το Ηλεκτρομυογράφημα (EMG) χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των σημάτων που παράγονται εντός των μυών που νευρώνονται από την περιοχή της σπονδυλικής στήλης που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.