Εικόνα με συνεργαζόμενο θεραπευτήριο Μετροπόλιταν

Collaboration with selected clinics – for both children and adults

The doctor serves as a Neurosurgeon-Consultant at the private Metropolitan Hospital where he treats both children’s and adult’s cases on a regular and ad hoc basis.