χειρουργικη – Neuroxeirourgos.gr

Georgios Dimogerontas Neurosurgeon - Spine Surgeon

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 
  • ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση

    The role of Minimally Invasive Surgery in modern neurosurgery

    In 1762, Dr. Hunter wrote about surgeries in general: “Knowledge will turn surgeries into operations without a knife and with no blood loss!” The end of the 20th century was marked by the establishment of the laparoscopy. Since then, operations are being performed with the smallest incision possible. At the same time, along with minimally