δισκοκήλη – Neuroxeirourgos.gr

Georgios Dimogerontas Neurosurgeon - Spine Surgeon

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 
  • Απεικόνιση δισκοπλαστικής με Discogel

    Discoplasty with Discogel

    Discoplasty is one of the most modern and minimally invasive treatment methods for lower back pain without sciatica, for dorsodynia, and also the neck pain caused by discopathy (degeneration of intervertebral discs, black disc) or a disc herniation. It can be combined effectively with the MAST treatment in order to treat this disease. Discoplasty and