πονος στη μεση – Neuroxeirourgos.gr

Georgios Dimogerontas Neurosurgeon - Spine Surgeon

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 
  • Απεικόνιση υπέρβαρης γυναίκας με πόνο στη μέση

    Low back pain and weight

    Lower back pain and weight Demeter Balaska Dietitian-Nutritionist Lower back pain or lumbago is the pain in the lower part of the back. It is a symptom (not a disease) and it concerns any pain in the lumbar spine regardless of the causing factor. It can appear suddenly after an abrupt movement or gradually and