σπονδυλική στήλη – Neuroxeirourgos.gr

Georgios Dimogerontas Neurosurgeon - Spine Surgeon

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 
  • Δισκοπλαστική με Hydrogel

    Discoplasty with Hydrogel

    Discoplasty with Hydrogel Discoplasty with Hydrogel as a precautionary treatment of the degenerative disc disease. Lower back pain is connected with standing up and walking and, therefore, is a common symptom that has been making lives difficult since man first walked on Earth. There is no single person who has not felt at least light