Εικόνα του Γεώργιου Δημογέροντα καθισμένου στο γραφείό του

Dr. Georgios Dimogerontas is a Neurosurgeon specialized in both classic and modern (minimally invasive) spine surgeries and also in Functional Neurosurgery.

Image with Dr. George Dimogeronta

Image of the consulting room of the neurosurgeon, George Dimogerontas