Εικόνα αξονικής τομογραφίας ασθενούς με χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα αριστερά και μεγάλη παρεκτόπιση των στοιχείων της μέσης γραμμής προς τα δεξιά. [ Εικόνα από το προσωπικό μου αρχείο ]

Εικόνα αξονικής τομογραφίας ασθενούς με χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα αριστερά και μεγάλη παρεκτόπιση των στοιχείων της μέσης
γραμμής προς τα δεξιά. [ Εικόνα από το προσωπικό μου αρχείο ]