Απεικόνιση επιληπτικής κρίσης

Η επιληψία είναι μια αρκετά συχνή πάθηση.

Τι είναι η γενικευμένη επιληπτική κρίση;

Η νόσος αυτή μπορεί να εμφανισθεί με διάφορες μορφές κυριότερη των οποίων είναι η κρίση Grand-Mal.

H κρίση Grand-Mal ή γενικευμένη τονικο-κλονική επιληπτική κρίση αποτελείται από τρείς φάσεις:

α) την τονική φάση, β) την κλονική φάση και γ) τη μετακριτική φάση.

Είναι γενικώς παραδεκτό πως κατά την τονικο-κλονική φάση πολύ λίγες θεραπευτικές ενέργειες μπορεί να γίνουν κυρίως για την αποτροπή αυτοτραυματισμού και την πρόληψη επιπλοκών αφού η επιληπτική κρίση συνήθως τερματίζεται από μόνη της εντός ολίγων λεπτών. Η τοποθέτηση ελαστικού σωλήνα ανάμεσα στα δόντια του ασθενούς είναι ίσως η μόνη απαιτούμενη ενέργεια. Κάθε προσπάθεια τερματισμού της κρίσεως με τεχνητά μέσα είναι περιττή και μάλλον επιβλαβής αφού μπορεί να προκαλέσει κατάγματα στον ασθενή.

Τι είναι η επιληπτική κατάσταση ή Status epilepticus ;

Ιδιαιτέρας αντιμετωπίσεως χρήζει βέβαια η επιληπτική κατάσταση ( Status epilepticus). Ως επιληπτική κατάσταση ορίζεται η επιληπτική κρίση με τονικοκλονική φάση μεγαλύτερη των 15 λεπτών ή σειρά δύο ή περισσότερων επιληπτικών τονικοκλονικών κρίσεων χωρίς ανάκτηση του επιπέδου συνειδήσεως στο μεσοδιάστημα αυτών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι γενικές αρχές αντιμετωπίσεως του κώματος. Φαρμακευτικώς χορηγούμε Tavor ή Stedon iv (με ρυθμό ≤ 2mg/min) ή Epanutin iv (2amp 250mg iv σε N/S 0,9% σε ταχεία έγχυση των 20 λεπτών). Επί εμμονής των κρίσεων ο ασθενής διασωληνώνεται και καταστέλλεται με βαρβιτουρικά (βαρβιτουρικό κώμα) στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ως συνηθέστερη αιτία της επιληπτικής κατάστασης θεωρείται η διακοπή της αντιεπιληπτικής αγωγής από επιληπτικούς ασθενείς.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως οι αιματολογικές εξετάσεις είναι απαραίτητες για τη διαφορική διάγνωση άλλων αιτίων όπως μεταβολικών διαταραχών που εκδηλώνονται με status epilepticus και είναι εύκολα αναστρέψιμες.