Μηνιγγίωμα εγκεφάλου στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο σε ασθενή 70 ετών. [Εικόνα μαγνητικής τομογραφίας από το προσωπικό μου αρχείο].

Μηνιγγίωμα εγκεφάλου στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο σε ασθενή 70 ετών. [Εικόνα μαγνητικής τομογραφίας από το προσωπικό μου αρχείο].

Όγκοι του εγκεφάλου

Mε το γενικό όρο όγκοι του εγκεφάλου περιγράφονται συνολικά όλες οι μορφές όγκων που εντοπίζονται στο εσωτερικό του κρανίου. Οι όγκοι του εγκεφάλου διακρίνονται σε καλοήθεις, όπως είναι τα μηνιγγιώματα και σε κακοήθεις, όπως είναι τα γλοιώματα και οι μεταστάσεις.

Που οφείλεται ο καρκίνος του εγκεφάλου;

Οι όγκοι που εντοπίζονται στον εγκέφαλο συνήθως προέρχονται από κάποιο άλλο σημείο του σώματος, κυρίως από το γυναικείο μαστό και τους πνεύμονες. Αυτοί ονομάζονται δευτεροπαθείς όγκοι ή αλλιώς μεταστάσεις.

Οι όγκοι που αναπτύσσονται από τα ίδια τα κύτταρα του εγκεφάλου λέγονται πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου. Τα αίτια των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου δεν είναι τελείως γνωστά όμως έχει διαπιστωθεί ότι η έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισής τους.

Συμπτώματα των όγκων του εγκεφάλου

Τα πιο κοινά συμπτώματα που παρουσιάζει κάποιος που πάσχει από καρκίνο του εγκεφάλου είναι:

• Κεφαλαλγία κυρίως κατά τις πρωινές ώρες
• Διαταραχή της όρασης
•Ναυτία
•Έμετος
•Αδυναμία σε κάποιο άκρο (πάρεση ή πληγία)
•Αιμωδίες (μουδιάσματα) στη μια πλευρά του σώματος ή του προσώπου
•Διαταραχή του προφορικού και γραπτού λόγου (αφασία, αγραφία, αλεξία)
• Επιληπτικές κρίσεις

Μηνιγγίωμα εγκεφάλου στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο σε ασθενή 70 ετών. [Εικόνα μαγνητικής τομογραφίας από το προσωπικό μου αρχείο].

Μηνιγγίωμα εγκεφάλου στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο σε ασθενή 70 ετών. [Εικόνα μαγνητικής τομογραφίας από το προσωπικό μου αρχείο].

Διάγνωση των όγκων του εγκεφάλου

Για να τεθεί η διάγνωση ότι ένας ασθενής πάσχει από καρκίνο του εγκεφάλου θα πρέπει να γίνει αξονική (CT) ή και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (MRI).

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα των εξετάσεων μπορεί να απαιτηθεί η λήψη βιοψίας εγκεφάλου, η οποία αποτελεί τη μοναδική εξέταση που επιβεβαιώνει πλήρως τη διάγνωση.

Θεραπεία των όγκων του εγκεφάλου

Τόσο οι πρωτοπαθείς όγκοι όσο και οι δευτεροπαθείς (μεταστάσεις ) αντιμετωπίζονται συνήθως με χειρουργική αφαίρεση.

Η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία είναι συμπληρωματικές θεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται αναλόγως του ιστολογικού τύπου του όγκου.

Μία από τις πιο μοντέρνες θεραπευτικές μεθόδους των κακοήθων όγκων του εγκεφάλου είναι η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (γ-knife και Cyber Knife) η οποία εφαρμόζεται σε όγκους που πληρούν κάποια αυστηρώς καθορισμένα κριτήρια.

Μηνιγγίωμα εγκεφάλου στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο σε ασθενή 70 ετών. [Εικόνα μαγνητικής τομογραφίας από το προσωπικό μου αρχείο].

Μηνιγγίωμα εγκεφάλου στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο σε ασθενή 70 ετών. [Εικόνα μαγνητικής τομογραφίας από το προσωπικό μου αρχείο].