Μεσοπλεύρια νευραλγία

Ως μεσοπλεύρια νευραλγία νοείται ο πόνος που προκαλείται από βλάβες των μεσοπλεύριων νεύρων, δηλαδή των νεύρων που ξεκινούν από το θωρακικό νωτιαίο μυελό , πορεύονται κατά μήκος των πλευρών και φτάνουν ως τη μεσότητα της πρόσθιας επιφάνειας του θωρακικού και του κοιλιακού τοιχώματος. Η ανατομική αυτή πορεία των μεσοπλεύριων νεύρων καθορίζει και την κατανομή του πόνου που προκαλείται από τις βλάβες των νεύρων αυτών η οποία είναι χαρακτηριστική και ακολουθεί το μεσοπλεύριο νεύρο που πάσχει στην πορεία του γύρω από τον κορμό.

Τέσσερεις είναι οι κυριότεροι μηχανισμοί πρόκλησης μεσοπλεύριας νευραλγίας:
H πίεση, η διήθηση, η αποκοπή και η φλεγμονή κάποιας μεσοπλεύριας ρίζας.

Τα αίτια είναι πολλά και ποικίλλα:

  • θωρακικές δισκοκήλες
  • όγκοι του νωτιαίου μυελού όπως μηνιγγιώματα ή νευρινώματα
  • διηθητικοί όγκοι του θωρακικού τοιχώματος
  • κακώσεις των μεσοπλεύριων νεύρων μετά από ατυχήματα
  • θωρακοτομές ή καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις (bypass),
  • φλεγμονές και μεταφλεγμονώδεις καταστάσεις όπως η άσηπτη μεσοπλεύρια νευρίτιδα και η μεθερπητική νευραλγία.

Διάγνωση
Το ιστορικό και η καλή κλινική εξέταση αρκούν συνήθως για να διακρίνει ο κλινικός γιατρός τη μεσοπλεύρια νευραλγία από το σπλαχνικό πόνο που αντανακλά στο θωρακικό τοίχωμα λόγω κοινής εμβρυολογικής προέλευσης. Είναι χαρακτηριστικό της μεσοπλεύριας νευραλγίας ότι κατανέμεται ζωςτηροειδώς γύρω από τον κορμό και επιδυνώνεται με το βήχα ή τον πταρμό (φτάρνισμα) σε αντίθεση με τον πόνο που προέρχεται από τα σπλάχνα όπως η καρδιά , ο οισοφάγος, η αορτή ή το στομάχι.
Στα πλαίσια του διαγνωστικού ελέγχου απαραίτητη κρίνεται πάντοτε η διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (MRI-ΘΜΣΣ ) προς αποκλεισμό παθήσεων τoυ θωρακικού μυελού και των θωρακικών νευρικών ριζών . Όταν όμως υπάρχει ιστορικό κάκωσης της ΘΜΣΣ ή πιθανότητα οστικής βλάβης (π.χ. οστεοπορωτικό κάταγμα) τότε απαιτείται και η διενέργεια αξονικής τομογραφίας της ΘΜΣΣ (CT-ΘΜΣΣ).

Θεραπεία
Η αιτιολογική θεραπεία της μεσοπλεύριας νευραλγίας εξαρτάται από τη διάγνωση ενώ η συμπτωματική θεραπεία είναι πάντοτε φαρμακευτική. Η φαρέτρα των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων στη μεσοπλεύρια νευραλγία είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιούνται σε άλλες μορφές ριζιτικού πόνου, όπως π.χ.στην ισχιαλγία. Απλά παυσίπονα και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα είναι τα συχνότερα χορηγούμενα ενώ τα οπιοειδή και τα αντιεπιληπτικά με δράση στο νευροπαθητικό πόνο είναι τα πιο αποτελεσματικά.

Στις περιπτώσεις που η από του στόματος φαρμακευτική θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική χρησιμοποιείται η τοπική διήθηση της πάσχουσας ρίζας με διάλυμα τοπικού αναισθητικού και κορτζόνης. Τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής είναι άμεσα και θεαματικά , ιδίως στη μεςοπλεύρια νευρίτιδα, ενώ η διάρκεια της ανακούφισης από τον πόνο εξαρτάται από την αιτία της μεσοπλεύριας νευραλγίας. Πάντως η μέθοδος της μεσοπλεύριας διήθησης (μεσοπλεύριο block) μπορεί να επαναληφθεί εάν είναι απαραίτητο, χωρίς επιπλοκές για τον ασθενή.