Πιστοποίηση για ηλεκτρονική συνταγογράφιση στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

 

Συνεργάζομαι με Ιδιωτικές Κλινικές που έχουν σύμβαση με όλα τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Για το λόγο αυτό έχω δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των ασθενών ανεξαρτήτως ταμείου ή ιδιωτικής ασφάλισης.

Στο ιδιωτικό μου Ιατρείο στο Χαιδάρι Αττικής εξυπηρετούνται πλέον ασθενείς του δικτύου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, με βάση τις ειδικές τιμές αμοιβών που ορίζονται στη σύμβαση με το δίκτυο.

Οι ασθενείς που μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω του δικτύου αυτού είναι οι ασφαλιζόμενοι από τις παρακάτω Ασφαλιστικές Εταιρείες :

α) ΑΧΑ

β) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

γ) PRIME INSURANCE (DEMCO)

δ) INTERAMERICAN (ομαδικά συμβόλαια)

ε) MINETTA

στ) GENERALI LIFE

ζ) INTERNATIONAL LIFE

η) ALLIANZ

θ) ΕΘΝΙΚΗ

ι) ALICO

ια) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ιβ) EUROLIFE

ιγ) γραμμή υγείας 14501 και GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ

ιδ) ING-ORANGE CROSS

ιε) Προγράμματα των Τραπεζών : EUROBANK, ALPHA BANK και ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ