Συγγραφικό έργο Γεώργιου Δημογέροντα

Συγγραφικό έργο

Έχω συμμετάσχει στη συγγραφή τεσσάρων επιστημονικών συγγραμμάτων ενώ άρθρα μου έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το British Journal of Neurosurgery, το Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, το Neurologia Medico Chirurgica, το World Neurosurgery και η Ελληνική Νευροχειρουργική.

Συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων:

1. « Περιβαλλοντικά οιστρογόνα» : υπό έκδοση

2. « Προνοσοκομειακή και νοσοκομειακή αντιμετώπιση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων» , ΣΥΝΕΔΡΟΝ 2004: 91-97.

3. «Επείγουσα Νοσηλευτική» των Μαρβάκη Χ, Κοτανίδου Α, Ίων εκδόσεις Έλλην 2010: 179-206.

4. «Plastics in Dentistry and Estrogenicity» με το κεφάλαιο 1 «Endocrine Disruptors (Xenoestrogens):An Overview» το οποίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Springer-Verlag Berlin Heidelberg στις αρχές του 2014.

5. « e – Ενδοκρινολογία» της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και της Πανελλήνιας ‘Ενωσης Ενδοκρινολόγων με το κεφάλαιο 16 του IV Μέρους «Κρανιοφαρυγγίωμα ». www.e-endocrinology.gr/wp-content/uploads/2014/05/15-16.pdf

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά:

1. Χειρουργική αντιμετώπιση πρόπτωσης ορθού. Ελληνική Χειρουργική 2003; 75(5):341-345.

2. Εκ παραδρομής παραθυρεοειδεκτομή κατά τη διενέργεια θυρεοειδεκτομής. Ελληνική Χειρουργική 2004; 76(2):106-111.

3. Επείγοντα Νευρολογικά Θέματα. Το Βήμα του Ασκληπιού 2004; 3(2): 76-80.

4. Η ημετέρα εμπειρία από τη χρήση αντλίας ενδορραχιαίας εγχύσεως για την αντιμετώπιση της σπαστικότητας και του χρόνιου πόνου. Ελληνική Νευροχειρουργική Μάιος 2004; 11(2):119-126.

5. Αρτηριακός διαχωρισμός της αυχενικής μοίρας της έσω καρωτίδος και τραυματικό ισχαιμικό έμφρακτο μετά από ήπια κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Eλληνική Νευροχειρουργική Σεπτέμβριος 2004; 11(3):153-158.

6. Σπάνιες ενδοκοιλιακές επιπλοκές των κοιλιο-περιτοναϊκών βαλβίδων παροχέτευσης ΕΝΥ: Ανασκόπηση και παρουσίαση τριών περιστατικών. Ελληνική Νευροχειρουργική 2005; 12:137-146.

7. Προγνωστικό δένδρο ταξινόμησης και εξάρτησης για την πρόβλεψη της έκβασης μετά από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση με τη χρήση απλών κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων. Ελληνική Νευροχειρουργική 2006; 13(1): 21-29.

8. Διαταραχή γεύσης οφειλόμενη σε αιμαγγειοβλάστωμα παρεγκεφαλίδας: Παρουσίαση ενός περιστατικού. Ελληνική Νευροχειρουργική 2006; 13(1): 47-52.

9. Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα υποδυόμενο αυτόματο ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα : παρουσίαση ενός περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ελληνική Νευροχειρουργική 2006; 13(2): 72-79.

10. Αποστηματοποιηθείσα εγκεφαλική μετάσταση. Ελληνική Νευροχειρουργική 2006; 13(3): 134-138.

11. Ο ρόλος του Γλουταμικού Οξέος στη διάγνωση των μηνιγγιωμάτων. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής 2009; 27:27-29.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά:

1. Results of surgical treatment of Crohn’s disease. Annals of Gastroenterology 2003,16(4):334-338.

2. Total colectomy with mucosectomy and ileal pouch-anal anastomosis in patients with familial adenomatous polyposis. Annals of Gastroenterology 2003,16(4):328-333.

3. Synchronous multiple adenocarcinomas of the colon in a patient with von Recklinghausen disease : a case report. Annals of Gastroenterology 2004,17(1):96-100.

4. Bilateral huge calcified chronic subdural haematomas [“armoured brain”] in an adult patient with a coexistent VA shunt infection. Br J Neurosurg 2006; 20(6): 435-436.

5. Gustatory disturbance due to a cerebellar hemangioblastoma. Br J Neurosurg 2008; 22(1): 110-112.

6. Lazaroids: a new category of neuroprotective agents. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 2008; 22(2): 115-117.

7. Gliadel Wafers in the treatment of malignant glioma: our experience. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 2008; 22(2): 296.

8. Voluminous Free Disk Fragment Mimicking an Extradural Tumour Lesion. Neurologia Medico Chirurgica (Tokyo) 2012; 52, 656-658.

9. Postraumatic Benedikt’s syndrome: a rare entity with unclear anatomopathological correlations. Υπό έκδοση στο World Neurosurgery όπου έγινε αποδεκτό στις 31-3-2012 με Ms.Ref.No.: WNS-11-953R1. Available online 3 April 2012.