οσφυαλγία – Neuroxeirourgos.gr

Γεώργιος Δημογέροντας Νευροχειρουργός - Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

 
 • Αρθογραφία Γεώργιου Δημογέροντα για τη οσφυαλγία στο περιοδικό Life Positive

  Say goodbye to lower back pain with antibiotics

  Say goodbye to lower back pain with antibiotics Lower back pain is one of the most common reasons for a visit to the doctor on a global scale and it is estimated that 4 out of 5 people will get it at least once in their lifetime. Several reasons cause it and the most common

 • Δισκοπλαστική με Hydrogel

  Discoplasty with Hydrogel

  Discoplasty with Hydrogel Discoplasty with Hydrogel as a precautionary treatment of the degenerative disc disease. Lower back pain is connected with standing up and walking and, therefore, is a common symptom that has been making lives difficult since man first walked on Earth. There is no single person who has not felt at least light

 • Απεικόνιση υπέρβαρης γυναίκας με πόνο στη μέση

  Low back pain and weight

  Lower back pain and weight Demeter Balaska Dietitian-Nutritionist Lower back pain or lumbago is the pain in the lower part of the back. It is a symptom (not a disease) and it concerns any pain in the lumbar spine regardless of the causing factor. It can appear suddenly after an abrupt movement or gradually and

 • Απεικόνιση δισκοπλαστικής με Discogel

  Discoplasty with Discogel

  Discoplasty is one of the most modern and minimally invasive treatment methods for lower back pain without sciatica, for dorsodynia, and also the neck pain caused by discopathy (degeneration of intervertebral discs, black disc) or a disc herniation. It can be combined effectively with the MAST treatment in order to treat this disease. Discoplasty and