Απεικόνιση νευροπλοήγησης

Νευροπλοήγηση

Η Νευροπλοήγηση κατάφερε να οδηγήσει με ασφάλεια το νευροχειρουργό στα πιο απόκρυφα μονοπάτια του ανθρώπινου εγκέφαλου όπως το GPS κατάφερε να μας οδηγήσει ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα μέρη πάνω στην επιφάνεια της γης.

Η Νευροπλοήγηση αποτελεί μία από τις πιο μοντέρνες υποβοηθητικές μεθόδους της Νευροχειρουργικής. Βασίζεται στην τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση στο χώρο κάθε σημείου του ανθρώπινου σώματος με τη βοήθεια των απεικονιστικών τεχνικών (αξονική ή/και μαγνητική τομογραφία). Ειδικά υπολογιστικά προγράμματα εκμεταλλευόμενα τις πληροφορίες αυτές ταυτίζουν τα σημεία του χώρου με τα σημεία του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής στήλης με τη βοήθεια μιας κάμερας υπέρυθρων ακτίνων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η καθοδήγηση των μικροχειρουργικών εργαλείων στις περιοχές που βρίσκεται μια βλάβη μέσα στον εγκέφαλο με σκοπό την βιοψία (στερεοτακτική βιοψία χωρίς frame) ή ακόμα και την πλήρη αφαίρεσή της (π.χ. αγγειακή δυσπλασία, όγκος κτλ), με τον ελάχιστο δυνατό τραυματισμό του φυσιολογικού εγκέφαλου.

Η τοποθέτηση των κοχλίων (βιδών) στους σπονδύλους για την επίτευξη σπονδυλοδεσίας επιτυγχάνεται επίσης, με τη βοήθεια της τεχνικής αυτής, με εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια. Ο συνδυασμός δε της μεθόδου αυτής με τη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση  μειώνει στο μέγιστο την εμφάνιση μετεγχειρητικών νευρολογικών επιπλοκών.