Ευρεσιτεχνίες Νευροχειρουργού Γεώργιου Δημογέροντα         

  1. ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ (PUSHER) ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΧΙΔΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ