Ευρεσιτεχνίες Νευροχειρουργού Γεώργιου Δημογέροντα         

  • Κάτοχος Διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τη κατασκευή πρωτότυπου χειρουργικού εργαλείου για τα κατάγματα των σπονδύλων, από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με αριθμό 1008016 και τίτλο:

    «Διαιρούμενος ατραυματικός προωθητήρας απεσπασμένων οστικών παρασχίδων των σπονδυλικών σωμάτων των οσφυϊκών σπονδύλων»

    (Int. Cl. A61B 17/88) και ισχύ έως 21-3-2032.

    Πρόκειται για ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης το οποίο μπορεί να προωθήσει μετατοπισμένα οστικά τεμαχίδια στη θέση από την οποία έχουν εκτραπεί, κατά τη διαδικασία του κατάγματος.