Κυφοπλαστική

Σπονδυλοπλαστική πέντε συνεχόμενων θωρακικών σπονδύλων σε γυναίκα με βαρειά οστεοπόρωση και πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα. Διακρίνονται κάνουλες εργασίας εντός των δύο σπονδυλικών σωμάτων που εισήχθησαν με τη βοήθεια του O-arm και του Neuronavigation . [εικόνα από το προσωπικό μου αρχείο]

Σπονδυλοπλαστική πέντε συνεχόμενων θωρακικών σπονδύλων σε γυναίκα με βαρειά οστεοπόρωση και πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα. Διακρίνονται κάνουλες εργασίας εντός των δύο σπονδυλικών σωμάτων που εισήχθησαν με τη βοήθεια του O-arm και του Neuronavigation .
[εικόνα από το προσωπικό μου αρχείο]

Σπονδυλοπλαστική και Κυφοπλαστική:

Η σπονδυλοπλαστική και η κυφοπλαστική είναι δύο παρόμοιες, διαδερμικές και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (MIS) που εφαρμόζονται στη θεραπεία των οστεοπορωτικών καταγμάτων. Και στις δύο μεθόδους χρησιμοποιείται ένας λεπτός σωλήνας, ο οποίος τοποθετείται μέσα στο σώμα του σπασμένου σπονδύλου, με τη βοήθεια φορητού ακτινολογικού μηχανήματος (C-arm) ή διεγχειρητικού αξονικού τομογράφου (O-arm), μέσα από τον οποίο γίνεται έγχυση ακρυλικού τσιμέντου με σκοπό την ενδυνάμωση του αφαλατωμένου σπονδυλικού σώματος. (Εικόνα)

Με την τεχνική της κυφοπλαστικής πριν την έγχυση του τσιμέντου γίνεται προσπάθεια ανάταξης του σπασμένου σπονδύλου με τη βοήθεια μπαλονιού το οποίο φουσκώνεται με υγρό εντός του σπονδυλικού σώματος.

Μια από τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνική της κυφοπλαστικής και της σπονδυλοπλαστικής είναι η χρήση του O-arm (διεγχειρητικός αξονικός τομογράφος) σε συνδιασμό με το Neuronavigation (ιατρικό GPS). Η χρήση της τεχνολογίας αυτής μας δίνει τη δυνατότητα να εκτελούμε τις επεμβάσεις αυτές με πολύ μεγάλη ακρίβεια εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο νευρολογικών επιπλοκών.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της σπονδυλοπλαστικής και τηςκυφοπλαστικής, έναντι της συντηρητικής αντιμετώπισης ή τηςκλασσικής χειρουργικής αντιμετώπισηςμε σπονδυλοδεσία, είναι οι πολύ μικρές τομές, η μηδαμινή απώλεια αίματος, ο ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος, η σύντομη νοσηλεία και φυσικά η ταχεία αποκατάσταση με αποφυγή του κλινοστατισμού και των επιπλοκών που τον συνοδεύουν (πνευμονία, έλκη κατακλίσεως, θρόμβωση φλεβών κάτω άκρων, πνευμονική εμβολή κτλ).